Specialisaties

Systeem therapie
Bij systemisch werken wordt ervan uitgegaan dat een mens niet alleen staat in het leven, doch op de ťťn of andere manier verbonden is met systemen om hem heen. Ook als wij dat eigenlijk niet zouden willen. Denk bij systemen aan je partner, kinderen, familie, werkrelaties, buren, vereniging-leven etc. Deze systemen zijn van invloed op het leven van een ieder. Net zo goed als jezelf van invloed bent op de anderen in de systemen. Vanuit dat standpunt gezien, kun je anders naar jezelf kijken en leren er bewuster mee om te gaan.
De cliŽnt bewust maken van de patronen waarin hij/zij zit, is zeker onderwerp van de gesprekken. Door te praten over gedrag, gevoel en beleving, krijgt de cliŽnt zicht op deze patronen. Door persoonlijke coaching, begeleiding (evt. met verstrekking van opdrachten) worden andere patronen geÔntroduceerd en (opnieuw) eigen gemaakt.
Door persoonlijke coaching, begeleiding (evt. met verstrekking van opdrachten) worden andere patronen geÔntroduceerd en (opnieuw) eigen gemaakt. In overleg met de cliŽnt en indien van toepassing kunnen de partner, gezins-leden of anderen bij de behandeling worden betrokken.
In overleg met de cliŽnt en indien van toepassing kunnen de partner, gezins-leden of anderen bij de behandeling worden betrokken.

Diepte counseling
Voor levensvragen (is dit het nou? , wat zou ik nou echt willen? etc.), blokkades die je onbewust belemmeren in het dagelijks leven, reacties van jezelf op situaties in het dagelijks leven die je niet begrijpt, ogenschijnlijk onverklaarbare dromen zijn alle onderwerpen waarbij diepte counseling een manier is om jezelf te begrijpen en te ontdekken je innerlijk te ontwikkelen. Geleide fantasie en hypnotherapie zijn manieren om het onderbewuste zichtbaar te laten worden.

Coaching

Door mijn ervaring als vertrouwenspersoon bij de politie, heb ik geleerd om de verschillende problematiek die speelt op de werkvloer bespreekbaar te maken. Samen met de opdrachtgever wordt een lijn uitgezet naar het gewenste gedrag zodat een gezond en productief werkklimaat ontstaat. Analyses en interventies zijn belangrijke lijnen in het proces naar de gewenste situatie. Zowel het individuele als het groepsproces is daarbij onderdeel van de aanpak.

EMDR - bij traumatische gebeurtenissen
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. De meeste mensen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Het belangrijkste doel van EMDR is de cliŽnt te helpen de herinnering aan de traumatische gebeurtenis te verwerken en daardoor de klachten te verminderen of zelfs te laten verdwijnen.

Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven (bijvoorbeeld pesten, emotionele verwaarlozing in de jeugd) kan de methode worden gebruikt.

Voor welke klachten is EMDR bedoeld?
Als een schokkende gebeurtenis niet kan worden verwerkt, gaat het vaak om opdringende herinneringen hieraan, zoals angstwekkende beelden (flashbacks) en nachtmerries. Maar ook vermijdingsgedrag, somberheid, gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid zijn vaak gehoorde klachten. Als aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS). PTSS wordt al jaren als een van de belangrijkste indicaties voor EMDR beschouwd. Maar er zijn veel meer psychische aandoeningen en klachten met EMDR te behandelen. Uitgangspunt is dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Voorbeelden zijn emotionele verwaarlozing, nare medische ervaringen en verlies.


De therapie Ė hoe werkt het?

Hoe snel werkt het?
Als het gaat om een eenmalige ingrijpende gebeurtenis zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij ingewikkelder problematiek kan het wat langer duren voordat de effecten zichtbaar zijn.

Nawerking
Na afloop van een EMDR therapie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is natuurlijk goed. Toch kan dit in sommige gevallen de cliŽnt het idee geven even de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Het is dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.

Iets voor mij?
Heeft u ooit een schokkende gebeurtenis meegemaakt? Gaat u gebukt onder herinneringen uit het verleden die zich aan u blijven opdringen?
Voelt u zich daardoor angstig, somber, boos of verdrietig? Neemt u dan contact op met PPSW, te Zaandam.